۱۳۸۸ اسفند ۲۲, شنبه

معرفی کتاب


ظهور و سقوط فاشیسم: ایتالیا در دوران موسولینی 1946-1915
نوشته ریچارد جیمزبون بوروث
ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی
انتشارات اطلاعات
تهران 1387
قیمت 4000 تومان
چند خطی از کتاب:
فاشیسم و موسولینی، در تاریخ، مترادف با یکدیگر قرار دارند. عده ای از طریق مطالعه فاشیسم به شناخت موسولینی و گروهی با بررسی زندگی موسولینی به درک فاشیسم راه می یابند. در بررسی فاشیسم سوالات بسیاری به ذهن خطور می کند، از جمله اینکه چرا فاشیسم خواهان حاکمیت مطلق بود!
فاشیسم در ابتدا نوعی نهضت مقدس ملی ایتالیایی می نمود که قصد رقابت با سوسیالیسم و کونیسم را داشت. اما در پایان به یکی از خطرناکترین اندیشه های سیاسی تاریخ تبدیل شد که به جز قتل، جنایت، تجاوز، دزدی، آدم ربایی، عقب ماندگی اقتصادی، شکاف های اجتماعی و سؤظن و بدبینی هیچ سابقه ای از خود به جای نگذاشت.

۱۳۸۸ اسفند ۱۲, چهارشنبه

آقای خامنه ای! نزدیک نوروز است، آیا در بیت شما هم سبزه سبز می کنند؟

آقای خامنه ای! حدود 20 روز به سال نو بیشتر نمانده و من دارم در یک ظرف کمی  گندم می رویانم. دارم سبزه درست می کنم تا خانه ام را چون باورم سبز کنم، به این امید که در سال جدید شر هرچه سیاهی و تباهی است، از سر من و وطن و هموطنم کم شود. صحبت از شما پیش آمد، ناگهان سوالی به گمانم آمده و من در واقع با یک پارادوکس مواجه شده ام! آیا شما هم در خانه تان سبزه می رویانید؟ می دانی پارادوکس قضیه کجاست؟ آخر اگر جوابت منفی است که تو بیجا می کنی که خود را رهبر وطنم، ایران، می دانی و در عین حال به سنت بزرگترین جشن آن بی اعتنا هستی؛ اگر هم جوابت مثبت است، که باید بگویم شرم بر تو که جوان می کشی و ریاکارانه جوانه می رویانی. با این همه جوان که فقط در همین چند ماه اخیر، به حکم تو کشته شده اند، چطور می توانی سبزه برویانی که اگر اینچنین کنی، دروغ می گویی! تو دشمن جوانه و بهاری!