۱۳۸۹ فروردین ۲۱, شنبه

روایت دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی از میرزا کوچک خان دستکاری شده و خلاف واقعیت است


میرزا کوچک خان مبارز انقلاب مشروطه و رهبر نهضت جنگل در گیلان بود که در سال 1293 ه. ش. و با هدف اخراج نیروهای اشغالگر خارجی از خاک ایران و مبارزه با استبداد حکومت مرکزی، قیامی مسلحانه را بنیان نهاد. میرزا کوچک خان طبق روال زمان و زادگاه خود درس الهیات خواند. او همچنین بسیار پایبند به اصول اخلاقی بود ، اما بر خلاف آنچه همواره توسط جمهوری اسلامی تبلیغ شده است، هرگز روحانی یا ملا مسلک نبوده است. عکس فوق میرزا را در سن 34 سالگی، پس از دوران واقعه مشروطیت و فتح قزوین و دو سال پیش از تاسیس نهضت جنگل نشان می دهد. رژیم جمهوری اسلامی از بعضی عکس های موجود سو استفاده نموده و بر خلاف واقعیت به میرزا کوچک خان و نهضت جنگل رنگ و لعابی مذهبی و اسلامی داده است؛ تا جایی که عکس این مبارز دلیر را در تابلویی در میدان شهرداری رشت در میان شهیدان روحانی قرار داده تا الغا کند که او نیز یک روحانی بوده است.