۱۳۹۰ شهریور ۱۴, دوشنبه

آیا حکومت ایران دوام می آورد؟ فکر مدیران مخابرات ایران را بخوانیدافتضاحی که شرکت مخابرات سیار ایران -واگذار شده به سپاه- به بار آورده، محدود به آنتن ندادن تلفن های همراه، و ارتباط های اشتباه تلفن ثابت نیست. شاید اوج بی لیاقتی اینان را می توان در سیم کشی های جعبه های تلفن درب خانه ها مشاهده کرد. از سه سال پیش، برای اتصال دو سیم در این جعبه ها، دیگر از قطعه ای به نام "عدسی" استفاده نمی شود؛ و به جای آن سیم ها به هم پیچانده می شوند. چنین اتصالی در مجاورت باران و رطوبت، مدتی کوتاه دوام می آورد. این عکس تنها نمونه ای از چنین سیم کشی است. اما نکته ی مهم اینجاست: آیا سیستمی که اینطور کار می کند، آینده ای را برای خود متصور است؟ به نظر من خیر. اینها می دانند که رفتنی هستند، اما متاسفانه تا آخرین لحظه ایران را چپاول می کنند و سرآخر زمینی سوخته را به مردم وا می گذارند.