۱۳۸۸ اسفند ۱۲, چهارشنبه

آقای خامنه ای! نزدیک نوروز است، آیا در بیت شما هم سبزه سبز می کنند؟

آقای خامنه ای! حدود 20 روز به سال نو بیشتر نمانده و من دارم در یک ظرف کمی  گندم می رویانم. دارم سبزه درست می کنم تا خانه ام را چون باورم سبز کنم، به این امید که در سال جدید شر هرچه سیاهی و تباهی است، از سر من و وطن و هموطنم کم شود. صحبت از شما پیش آمد، ناگهان سوالی به گمانم آمده و من در واقع با یک پارادوکس مواجه شده ام! آیا شما هم در خانه تان سبزه می رویانید؟ می دانی پارادوکس قضیه کجاست؟ آخر اگر جوابت منفی است که تو بیجا می کنی که خود را رهبر وطنم، ایران، می دانی و در عین حال به سنت بزرگترین جشن آن بی اعتنا هستی؛ اگر هم جوابت مثبت است، که باید بگویم شرم بر تو که جوان می کشی و ریاکارانه جوانه می رویانی. با این همه جوان که فقط در همین چند ماه اخیر، به حکم تو کشته شده اند، چطور می توانی سبزه برویانی که اگر اینچنین کنی، دروغ می گویی! تو دشمن جوانه و بهاری!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر