۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

موج جدید تبلیغات حکومتی عیله بدحجابی و ویدئوی چند روز پیش حمله به دختران در خاوران

چند روز پیش فیلمی تکان دهنده از حمله دست جمعی عده ای جوان به دو دختر در اینترنت منتشر شد. عده ای دلیل آوردند که این ماجرا و فیلم برداری از آن، کار حکومت است تا بدینوسیله مبارزه با بدحجابی را توجیه و همچنین عواقب بدحجابی را به دختران گوشزد کنند. گروهی دیگر این فرضیه را دایی جان ناپلئونی می دانستند و در عوض جوانان ایرانی و جنوب شهری را متهم به بی فرهنگی، وحشیگری، داشتن عقده های جنسی و هزار و یک چیز دیگر متهم کردند. اما با شدت یافتن دور جدید تبلیغات رژیم برای مبارزه با بدحجابی تنها به فاصله چند روز بعد از پخش فیلم، شاید اکنون بتوان بهتر در مورد آن ماجرا اظهار نظر کرد. سازماندهی راهپیمایی های در شهرهای کشور، از طرف بسیج و برای اعتراض به بدحجابی و سخنان اخیر جنتی در نماز جمعه، بهتر مشخص می سازد که آن صحنه های تکان دهنده کار چه کسانی بود و با چه هدفی منتشر شده است. ایکاش در برابر این رژیم که بر پایه نیرنگ و دروغ استوار است هشیارتر عمل کنیم.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر