۱۳۸۸ تیر ۵, جمعه

انرژی هسته، ناقض حقوق مسلم ماست


دوستانی که بدست آوردن تکنولوژی هسته ای رو، در هر حال، افتخار می دونستند و ماها رو سرزنش می کردند که غیرت ملی نداریم، تحویل بگیرند. حتی اگر خبرهای حکومت در مورد پیشرفت ایران در این زمینه دروغ نباشه، باید بگم که این دانش در خدمت منافع حکومت هست نه مردم. همین که الان غرب به اندازه کافی در مقابل ایران شدت عمل نشون نمی ده، اولین برد حکومته. کار به جایی رسیده که اوباما برای خامنه ای نامه می فرسته که ما فارغ از نتیجه انتخابات مایل به مذاکره با شما هستیم. خامنه ای هم در عمل به آمریکا جواب می ده که اگر رابطه می خواهید باید در مقابل حذف جمهوریت در ایران ساکت بمانید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر