۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

من برای پایین کشیدن این رژیم هر روز مصمم تر می شوم

امروز خواندم که هنوز جسد مبارز جنبش، زهرا بهرامی را تحویل نداده اند. اول آه کشیدم و فکر کردم که نمی توانم برایش کاری انجام دهم. ولی به فاصله ی چند ثانیه، وجودم پر از اطمینان شد. این جنایت من را مصمم تر می سازد، که مطالب بیشتری در وبلاگم بنویسم، بر در و دیوار و پل های هوایی و ایستگاه های اتوبوس بیشتر شعار بنویسم. بیشتر اسکناس نویسی کنم، به جای 50 برگ تعداد بیشتری از روزنامه ی اینترنتی "کلمه" پرینت و تکثیر کنم، بیشتر مزاحم 113 وزارت اطلاعات بشوم و تعداد قبوض آب و برق بیشتری را از در خانه ها جمع آوری کنم.
این جنایت ها الهام بخش من است تا با تمام دشمنان رژیم اسلامی متحد باشم و حداقل درصدد تضعیف آنها برنیایم، تا روز آزادی فرا رسد و رای اکثریت، خواست جامعه رو نمایان سازد. من باید با تمام وجودم از جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش های کارگری و سایر حرکت هایی که در کلیت مورد تایید من است دفاع کنم.
من باید هر روز در اداره و تاکسی بیشتر از جنایت های رژیم بگویم. من باید از هر فرصتی برای ضربه زدن به منافع رژیم استفاده کنم. من باید وقت بیشتری برای رسوا کردن نیروهای خودفروخته و خائن بسیج و سپاه بگذارم. من باید آگاهی خود را هر روز بیشتر کنم و مراقب باشم تا از سر انفعال حرکت اشتباهی نکنم. من باید این رژیم را پایین بکشم و مطمئن هستم که می توانم.آن هنگام شاید اندکی از درد دختر زهرا بهرامی کاسته شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر