۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه

روز خشم ایران فرا رسید، فرمان تظاهرات صادر شد


درخواست مجوز راهپیمایی از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که همزمان در دو سایت کلمه و سحانیوز منتشر شده است، در واقع فرمان رهبران جنبش سبز برای تظاهرات است. با توجه به محدودیت های موجود، این را هر آدم عاقلی به راحتی درک می کند. پس ما کاری با صدور مجوز نداریم. قرار ما پنجشنبه 25 بهمن، ساعت 3 بعد از ظهر از امام حسین تا آزادی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر