۱۳۸۸ بهمن ۲, جمعه

چرا منتظر خامنه ای هستیم؟ خودمان در 22 بهمن احمدی نژاد را استیضاح می کنیم

ابتدا باید بگویم که به هیچ وجه قصد سلب یا تخفیف مسؤلیت را از خامنه ای ندارم. بی شک تمام جنایات پیش و پس از انتخابات به دستور او انجام شده است. اما پایین کشیدن احمدی نژاد از صندلی غصب شده ریاست جمهوری نیز بسیار مهم است. ما چرا باید منتظر بمانیم تا خامنه ای به مجلس چراغ سبز بدهد یا ندهد و با منت بر ملت، او را عزل بکند یا نکند؟ او تنها رهبر رژیم و اقلیتی بله قربان گو است، نه رهبر اکثریت آزاده مردم. ما باید خامنه ای را مقهور قدرت خود کنیم؛ بطوریکه راه دیگری نداشته باشد. او تنها می تواند در مورد نحوه رفتن احمدی نژاد اثرگذار باشد؛ حاکمیت می تواند احمدی نژاد را به دلیل عدم کفایت سیاسی در مجلس استیضاح کند؛ یا ممکن است حتی دست به ترور او بزند. اتفاقا، اینطوری به زعم خود، با یک تیر دو نشان زده اند. ممکن است فکر کنند که با قربانی کردن احمدی نژاد می توانند هم از سقوط خود جلوگیری کنند و هم به بهانه آن به سرکوب وسیع جنبش دست بزنند.
اما وظیفه ما چیست؟ ما اکنون در نقطه ای قرار داریم که دیگر احتیاجی به نقد رفتار های یک فرد مفتضح به نام احمدی یا اثبات دروغ های او نداریم. اکنون دیگر همه، از دوست و دشمن، این واقعیت را می دانند. ما باید در 22 بهمن احمدی نژاد را پایین بکشیم. به نظرم شعار "احمدی حیا کن، مملکت و رها کن" در مقیاس میلیونی می تواند کار را تمام کند. بعد از آن، البته به سراغ گام های بعدی جنبش خواهیم رفت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر