۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

آقای خامنه ای! شما خاکریز بعدی هستید

آن بسیجی را می بینی؟ شعار می دهد؛ نوشته: "به بهشت نمی روم، اگر احمدی آنجا نباشد!" مگر پیام از این واضح تر هم می شود، آقای خامنه ای! یعنی اینقدر خرفت شده ای؟ فکر می کنی امثال فاطمه رجبی، بین تو و احمدی کدام را انتخاب می کنند. تو فقط یک پیرمرد معلول، و احمدی معجزه هزاره سوم است. برای کسی که سودای رهبری جهان را در سر می پروراند، تو فقط یک وسیله و البته خاکریز بعدی هستی، که به زودی فتح خواهد شد. تو با پشت کردن به مردم و حمایت از احمدی، عملا در پشت سر او قرار گرفتی. می بینی؟ اگر احمدی نژاد بر انتخاب مشایی اصرار کند، چه کار می کنی؟ چه کار می توانی بکنی! حتی اگر چون موضوع سازمان حج و زیارت، حرفت را به کرسی بنشانی، اختلاف نظر میان تو و رئیس جمهور نصب شده ات، کم کم آغاز راهی خواهد بود، که در نهایت، شکست تو را به همراه خواهد داشت. مگر نشنیدی که می گوید، می خواهد حکومت را به دست صاحبش برساند. فکر کرده ای که او رئیس جمهور توست؟ خودش گفته که من رئیس جمهور امام زمان هستم. .واما شما چنان بذر دروغگویی و وقاحت را در میان اطرافیان چماق به دستتان پاشیده اید، که اگر فردا کسی ادعای ظهور کند، مشتاقان احمدی نژاد در کوتاه زمانی تو را از آن تخت به پایین خواهند کشید. آقای خامنه ای! قبل از انتخابات، مردم برایت جوک درست کرده بودند. اما چقدر نزدیک به واقعیت است، زمانی که احمدی نژاد در بین هوادارانش، که تا دیروز دور تو جمع شده بودند، تو را به افشای کیفیت مرجعیتت تهدید می کند. دیر نیست زمانی که زن الهام تو را هدف فحاشی قرار ده؛ آن زمان نزدیک است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر